Đúc kim loại
Phôi gang nắp xoay gạt cà máy tách vỏ thịt
- Sử dụng trong máy tách vỏ thịt cà phê.
Phôi gối đỡ nhôm 202
- Sử dụng trong các máy chế biến cà phê và một số loại máy khác.
Phôi khay nhôm TN1
- Sử dụng trong máy rang mẫu TN100.
Tay nắm khía
- Dùng trong các máy chế biến cà phê.
- Và một số loại máy khác.
Tay quay nhôm
- Dùng trong các máy chế biến cà phê.
- Và một số loại máy khách.
Vô lăng xích nhôm
- Dùng trong hệ thống gầu tải của hệ thống chế biến cà phê.
- Và một số loại máy khác.
Phôi gang Pulley 1
- Dùng trong các máy chế biến cà phê và một số loại máy khác.
Phôi gang Pulley 2
- Sử dụng trong các máy chế biến cà phê và một số loại máy khác.
Phôi gang Pulley 3
- Sử dụng trong các máy chế biến cà phê và một số loại máy khác.
Bánh xe quạt thổi container
- Sử dụng cho quạt thổi container và một số loại máy khác.
Pulley thắng máy sấy trống quay
- Sử dụng trong máy sấy trống quay.
Pulley
- Dùng trong các máy chế biến cà phê và các loại máy khác.
  
 Thông báo tuyển dụng
  
 Dịch vụ khách hàng
  
 Video clip
This text will be replaced
  
 Thư viện ảnh
  
 Lượt truy cập
Error Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Lượt truy cập hiện chưa có.

  

Máy chế biến cà phê /Công ty cổ phần H&T

Máy chế biến cà phê /Công ty cổ phần H&T