HỆ THỐNG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ QUẢ TƯƠI THÚY THUẬN - LÂM ĐỒNG
06/12/2013 08:59Năng suất: 15 tấn/h.
Địa điểm: Tà Nung, Lâm Đồng.

  
 Các tin khác
  
 Customer services
  
 Video clip
This text will be replaced
  
 Partners
  
 Gallery
  
 Accesscounter
Error An error has occurred.
Error: Lượt truy cập is currently unavailable.

  

Máy chế biến cà phê /Công ty cổ phần H&T

Máy chế biến cà phê /Công ty cổ phần H&T