HỆ THỐNG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ QUẢ TƯƠI THÚY THUẬN - LÂM ĐỒNG
06/12/2013 08:59Năng suất: 15 tấn/h.
Địa điểm: Tà Nung, Lâm Đồng.

  
 Các tin khác
  
 Thông báo tuyển dụng
  
 Dịch vụ khách hàng
  
 Video clip
This text will be replaced
  
 Thư viện ảnh
  
 Lượt truy cập
Error Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Lượt truy cập hiện chưa có.

  

Máy chế biến cà phê /Công ty cổ phần H&T

Máy chế biến cà phê /Công ty cổ phần H&T