Chi tiết sản phẩm
Máy xát mẫu cà phê
26/03/2014 12:29
- Dùng để xát mẫu cà phê trong phòng thí nghiệm.
- Thời gian xát nhanh, cho ra mẫu cà phê với chất lượng tốt.

  
 Các sản phẩm khác
  
 Thông báo tuyển dụng
  
 Dịch vụ khách hàng
  
 Video clip
This text will be replaced
  
 Thư viện ảnh
  
 Lượt truy cập
Error Có lỗi xảy ra.
Lỗi: Lượt truy cập hiện chưa có.

  

Máy chế biến cà phê /Công ty cổ phần H&T

Máy chế biến cà phê /Công ty cổ phần H&T